Lambadjiev Design

Графичен дизайн

лого дизайн, бланки, визитки, папки

листовки, дипляни, брошури, каталози,

постери, календари,

опаковки, етикети, стикери

Промишлен дизайн

апаратура,

стоки за бита,

вътрешно-заводски транспорт,

машиностроене и други

 

Корпоративен дизайн

концепции за фирмена идентичност,

фирмени аксиденти, печатна реклама,

продуктов дизайн, фирмен стил на

транспортни средства,

други носители на фирмена идентичност,

сувенири

 

Пространствен дизайн

дизайн на градската среда,

дизайн и реконструкция на

aрхитектурни пространства,

интериорен дизайн, фасадна реклама,

билборд, транспортна реклама,

визуална комуникация

 

Експозиционен дизайн

фирмени и национални

щандове в България и чужбина,

дизайн на експозиционни продукти

Рекламни кампании

медиа планиране, радио, TV,

преса, интернет, организиране

на промоции, организиране на събития