Lambadjiev Design

Държавна агенция по туризъм

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Сметна палата на РБългария

Национална електрическа компания ЕАД

Агенция „Резерв и военновременни запаси”

Контракс АД

Колбис

Кремиковци АД

Изомакс ЕАД

Солид 55

ТБ Минералбанк

ТБ Средец

ТБ Биохим

ОББ

ЗК Юпитер

ЗК Булстрад Живот

Комплексни проекти по Програма PHARE

algorithmica technologies GmbH, Germany

SRAFAS

Техникон

Триера Комюникейшънс

Топливо АД

Престиж Бизнес

Динамик

TBI Credit

Издателски комплекс Труд и право

Монтел АД

Хотел Банкя Палас

Прокон - 90 АД

RWE Rheinbraun AG

Flamingo Digital Shop Ltd.

Триера Студио ЕООД

Язовири и каскади...